Vi skal have et nyt begreb for feminisme

Af Jakob Engel-Schmidt 33

Jeg tror ikke, jeg er den eneste, hvis tankestrøm tvinges ud i fribløderi, selvhøjtidelighed, utæmmet hårvækst og kvindekamp, når ordet feminisme rammer min trommehinde. Dermed ikke sagt, at den feministiske bevægelse ikke har haft afgørende betydning for, hvor Danmark i dag befinder sig på ligestillingsfronten. Jeg har ingen intention om at negligere fortidens kvindekamp, eller dennes indflydelse på vor tids selvforståelse om ligestillede og ligeværdige individer. Tværtimod har jeg afgrundsdyb respekt for de kvinder og mænd, der er gået forrest i kampen for lige rettigheder og modstand mod diskrimination i samfundet.

 

Begrebet feminisme indeholder nu engang et oprørsk rettighedskodeks, som i sagens natur er helliget kvinderne. Og det er med god grund. Selvom begrebet har undergået en væsentlig betydningsændring, er associationerne fortsat de samme. Det fik vores nyudnævnte ligestillingsminister, Karen Ellemann, også at mærke, da hun i sin tiltrædelsestale fik nævnt, at hun ikke var feminist. Selverklærede, ortodokse feminister røg i totterne på ministeren, alene fordi hun lod forstå, at hun – ligesom mange andre danskere – ikke identificerer sig selv med den gængse opfattelse af feminismebegrebet. Karen og jeg selv går helhjertet ind for ligestilling og lige rettigheder mellem kønnene, hvad enten det gælder kvinder i lederjobs eller mænd på barsel. Vi kæmper ikke kun den ene parts kamp i vores arbejde. Derfor finder jeg feminismebegrebet ekskluderende og ikke inkluderende i dets moderne aktuelle fortolkning. Det er ærgerligt, da der stadig er mange vigtige kampe på kønsdagsordenen, der fortjener lige styrkeopbakning fra begge køn.

 

Debatten har udviklet sig til en hvepserede, eftersom opfattelsen af feminisme spænder vidt og bredt. For nogle feminister eksisterer mænds ret til lige rettigheder også under feminismebegrebets faner, mens feminisme for andre alene handler om kvinder. Feminismen bliver også gradbøjet i strømninger og såkaldte bølger, og her synes jeg for alvor, begrebet bliver udvandet og misledende. I dagens Danmark, hvor vi alle er lige for loven, mener jeg ikke, at feminismebegrebet i sig selv er dækkende for de ligestillingskampe, der forsat skal tages.

 

Jeg kan som (relativt) ung mand ikke genkende mig selv i feminismeetiketten, og jeg tror, at mange andre mænd – og i det hele taget yngre generationer – har det sådan. Vi skal finde et nyt begreb for den ligestillingsfølelse, de fleste af os går rundt med, og som vi ønsker udmøntet i vores hverdag. Begrebet skal samle os i ’kampen’ for ligestilling og ikke splitte os.

 

Personligt opfatter jeg mig som ”kønsmodernist”. Jeg mener, at ligestilling duer til alt godt og er interesseret i at bekæmpe enhver form for diskrimination, overgreb og urimelige barriere, der møder kvinder og mænd i det moderne samfund.

 

Om begrebet ”kønsmodernisme” er dækkende, er et godt spørgsmål. Har du et bedre bud, læser jeg det gerne i kommentarfeltet. Det står dog klart for mig, at den fremtidige ligestillingsdebat har brug for et mere inkluderende begreb, der kan samle både mænd og kvinder på lige vilkår i kampen for ligestilling og ens kønsvilkår i samfundet.

33 kommentarer RSS

 1. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Jeg tror ikke, jeg er den eneste, hvis tankestrøm tvinges ud i fribløderi, selvhøjtidelighed, utæmmet hårvækst og kvindekamp, når ordet feminisme rammer min trommehinde. ”

  Jo næsten er du, dog en del andre i højrefløjen også med disse seksuelle fantasier om røde kvinder.

  Hele begrebet “feminisme” som den borgerlige mand besidder, er naturligvis opbygget på fake news og et falsk trusselbillede. Det er jo blot et modspil mod den blå bloks kvindehad over århundrederne? Og har sandelig været-og stadig er på mange områder-brug for den.

  • Af Jakob Engel-Schmidt

   -

   Det er godt nok en række triste og meget ubehagelige motiver du tillægger ca 50% af vælgerne. Tror du virkelig selv på, at det eneste der driver borgerlige politikere i kønsdebatten er seksuelle fantasier om røde kvinder? For mig lyder det kønsracistisk og dumt og netop et godt eksempel på, hvor ekskluderende nogle deltagere i den aktuelle debat opfører sig.

 2. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et glimrende svar til en debattør, der IKKE bruger korrekt navn . . . og retteligen burde hældes ud af blogs !

 3. Af Erik La rsen

  -

  Kære Jacob, nu skal du ikke være særlig sikker på at LS ikke er den tidligere dominerende blogger SS. Morsomt, men hun er søreme aktiv i alle debatter og hendes meninger er jo lig med Johanne, Uffe E.’s, Stampe m.fl.
  “Blå bloks kvindehad igennem årene”????? Den er godt nok morsom. Jeg har siden jeg fyldte 14 år bare “elsket kvinder”. he, he.
  Hun er helt ude i hampen – godt hun ikke blev min kone.
  Men såkaldte kvinder i dag er ikke kvinder som i 50-60’erne. Der er en forklaring på at vi har den højeste skilsmisseprocent i Europa , ja vel i verden. (det kan jeg fortælle mere om – men jeg har da haft Guldbryllup . !!!)

 4. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er ordet feminist vel bare et moderne ord for det engelske “free rider” (køre på frihjul). Ja-tak til alle goder 🙂 . . . . nej-tak til alle pligter 🙁

 5. Af ole hansen

  -

  “Lis be th” (tidl. sø ren) fra enhedslisten eller lignende, er en myreflittig debatsabotør og støjsender…. et tågehorn uden lige. Han/hun er ligesom visse andre kun med for at afspore og ødelægge debatterne. Han skriver op mod 120 indlæg om dagen.

  Bortset fra det, så er feminismen både en dårlig vittighed og en ansamling af hykleri, egoisme og kortsynet/fladpandet tænkning. I Sverige har rødstrømperne og feministerne nu drevet det så vidt, at Sverige er ET LAND I OPLØSNING. Deres manglende sunde fornuft og deres had til mænd, familier, retsstaten og fædrelandet har forvandlet Sverige til eet stort katastrofeområde hvor hverdagsterror hærger, hvor kvinder er fredløst jaget vildt, og hvor mordraten er mangedoblet.

  JES har ret i at vi har brug for at se med friske øjne på feministerne og de politiserende kvinder. “Kvindesagen” og “ligestillingssagen” er efterhånden udartet og er endt i fup og humbug. Som via familiefjendsk politik mv. har sendt utallige mænd, børn, familier og kvinder ud i afmagt og elendighed. Se snapha og den korte.

  Se også bloggen med “frihedssocialisterne” om at overgreb/krænkelser ikke bør accepteres. Læs om 8 kr. og tolv øre i timen kontra 3000-5000 kr.

 6. Af ole hansen

  -

  “Lis be th” (tidl. sø ren) fra………Bortset fra det, så er feminismen både en……… JES har ret i at (resten er i filtret)

 7. Af Arvid Holm

  -

  Jakob Engel-Schmidt skriver: “Vi skal have et nyt begreb for feminisme”.
  Men det er næppe en god ide, da problemet synes at være ordets flertydighed.
  I stedet skal vi have flere begreber for feminisme.
  Man kunne jo bruge ordene “fribløderi”, “selvhøjtidelighed” eller “utæmmet hårvækst” i stedet for “feminisme”, hvis det er disse fænomener, der skal drøftes.
  Samme problematik findes for mange andre ord som f.eks racisme, integration, demokrati og danskhed, tyrkiskhed eller afghanskhed.

 8. Af ol h

  -

  er fi l tret hyperaktivt her?

 9. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Nå for søren, ikke en kommentar af 8 der ikke relateret til undertegnede! Vi må have ramt en blå nerve i hjertet?

  “Tror du virkelig selv på, at det eneste der driver borgerlige politikere i kønsdebatten er seksuelle fantasier om røde kvinder? For mig lyder det kønsracistisk og dumt og netop et godt eksempel på, hvor ekskluderende nogle deltagere i den aktuelle debat opfører sig.”

  Nej, men vi har kun det sjov vi selv laver, og politik kan hurtig blive for seriøst! 🙂

  Men jeg finder din kommentar der yderst usmagelig mht. Danskere der bekender sig til feminisme, støtter feminisme og kvinderettigheder mv., og den viser faktisk fint det borgerlige billede om kvinder, som mange borgerlige mænd deler! Et forældet kønssyn sådant set.

  Og du skal få den engang til, hvis du ikke selv kan se det…

  ““Jeg tror ikke, jeg er den eneste, hvis tankestrøm tvinges ud i fribløderi, selvhøjtidelighed, utæmmet hårvækst og kvindekamp, når ordet feminisme rammer min trommehinde. ””

 10. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Nå for søren, ikke en kommentar af 8 der ikke relateret til undertegnede! Vi må have ramt en blå nerve i hjertet?

  “Tror du virkelig selv på, at det eneste der driver borgerlige politikere i kønsdebatten er seksuelle fantasier om røde kvinder? For mig lyder det kønsracistisk og dumt og netop et godt eksempel på, hvor ekskluderende nogle deltagere i den aktuelle debat opfører sig.”

  Nej, men vi har kun det sjov vi selv laver, og politik kan hurtig blive for seriøst! 🙂

  Men jeg finder din kommentar der yderst usmagelig mht. Danskere der bekender sig til feminisme, støtter feminisme og kvinderettigheder mv., og den viser faktisk fint det borgerlige billede om kvinder, som mange borgerlige mænd deler! Et forældet kønssyn sådant set.

  Og du skal få den engang til, hvis du ikke selv kan se det…….

  ““Jeg tror ikke, jeg er den eneste, hvis tankestrøm tvinges ud i fribløderi, selvhøjtidelighed, utæmmet hårvækst og kvindekamp, når ordet feminisme rammer min trommehinde. ””

 11. Af ole hansen

  -

  Nå, nu er 19.26 sat på, og tak for det.

 12. Af Niels Larsen

  -

  Jeg tror snarere, at vi skal have feministerne (M/K) kørt ud på et sidespor – ikke mindst i politik.

  Der er gået alt for meget følelser i noget, som bør baseres udelukkende på viden og fornuft!

 13. Af Flemming Lau

  -

  Hvis man skal polarisere, kan vi kalde modsætningen til mandschauvinisme, kvindechauvinisme. To alen udaf samme dårlige stykke! Er kønsmodernisme ikke snarere i retning af det svenske “Hen”….?

 14. Af Jesper Lund

  -

  Den selvejende institution under Kulturministeriet, KVINFO, burde skifte navn. KVINFO står for Køn Viden Information Forskning. Man kunne tro, det stod for KVINde FOrskning eller KVinde INFOrmation. I 2003-årsberetningens forside angives da også at KVINFO dækker over ‘Center for information om kvinde- og kønsforskning’, dvs. mere om kvinder.

  KØNFO kunne være et nyt navn:-)

 15. Af Flemming Lau

  -

  For at have noget at spille bold op ad kunne vi jo vælge det modsætningsvise begreb til mandschauvinisme, kvindechauvinisme. To alen udaf samme dårlige stykke. Kønsmodenisme smager mere af det svenske “,Hen”.

 16. Af Flemming Lau

  -

  Lang lantens tid…!

 17. Af Jan Petersen

  -

  Her er i øvrigt recepten på den ultimative feminisme:

  Why Women DESTROY NATIONS * / CIVILIZATIONS – and other UNCOMFORTABLE TRUTHS

  https://www.youtube.com/watch?v=UxpVwBzFAkw

 18. Af jens andersen

  -

  EKSTREME AND EGOISTIC WOMEN DESTROY FAMILIES, NATIONS AND CIVILIZATIONS… kunne være titlen til en bog om hvad rabiate feminister, rødstrømper, ligestillingsfanatikere og pladderhumanister har anrettet af menneskelige ulykker og familietragedier i de senere år. Samtidig med at de har svækket og undergravet Europas økonomi, fred og sikkerhed i et sådant omfang, at vores kultur og civilisation er truet på eksistensen. Det næste kan blive et kaotisk og barbarisk Europa.

 19. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jakob engel-Schmidt

  “Vi skal have et nyt begreb for feminisme”.

  Feminisme – definition::

  “ideologi som fremhæver kvinders samfundsmæssige og individuelle betydning, og som kæmper for kvinders rettigheder og kønnenes ligestilling”.

  Hvad er der i den definition, du ikke kan forstå?

 20. Af r. vangkilde

  -

  KØNSFRI, – ligestilling er en frihed , når den ene hjerne halvdel er kreativ og feminin, og den anden maskulin, ELLER når forskelligheden ligger i vores personlige genér. Ligestilling bruges
  i politiske sammenhæng, hvor man tillader sig , at sammenblande lighed for loven i demokrati
  fællesskab. ELLER modsat når “homo” kulturen bruger lejligheden til større synlighed.

 21. Af ole hansen

  -

  Umiddelbart lyder det retfærdigt, godt og rigtigt med ligestilling og lige rettigheder mellem mænd og kvinder. Men hvis man graver nogle spadestik dybere, og ikke nøjes med overfladiske betragtninger, så viser det sig at feministerne, rødstrømperne og politik-kvinderne i gsnit. ikke er så renfærdige, retfærdige, uselviske eller fornuftige som de kan se ud ved første blik. Og det viser sig at der er mange bivirkninger og skadevirkninger af feminisme. Teori og praksis er som sædvanlig to forskellige ting. Vi ser nu et skilsmissetal der er steget fra ca. 1% til 60-70%, en kulturel katastrofe. Vi ser mange mænd hvis job er overtaget af robotter, udlændinge og kvinder. Der sættes nu rekorder i splittede familier, ensomhed, afmagt, selvmord og familiedramaer. Antallet af nedværdigede tabermænd og ulykkelige taberbørn, af sociale ulykker og psykiske lidelse sætter rekorder. Og kvinderne har generelt ikke brugt deres øgede politiske magt og indflydelse til gavn for Danmark. Mængden af pladderhumanisme og anden kortsynet politik er steget, og har svækket hele Europa, med Sverige i spidsen.

 22. Af søren von marx sørensen

  -

  Til alle de andre debattørerer

  Jeg havet forventet jeres andgreb på L isbeth S ørensen.

  I hælder stadig barnet ud med det varme vand i stedet for at forbeholde jer til hendes indlæg.

  Typiskt blå ideforskrækkede kloakrører!.

 23. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Debatten om friblødning er et eksempel på, at debatter ikke altid er, hvad de giver sig ud for, at være.

  Der har været nogle få, virkelige eksempler på feminister, der opfattede friblødning, som en feministisk kamp, men det var meget få rigtige feminister, der anså dét for at være en sag, der var værd at bruge tid på.

  Debatten om “retten” til friblødning tog for alvor fart, og blev et spørgsmål, som alle forholdt sig til, efter at nogle fupmagere fra 4chan havde besluttet sig for at gøre feministerne til grin.

  Derefter startede de Operation Freebleeding, og skrev de en masse debatindlæg, hvor de udgav sig for at være radikale, kvindelige feminister, der kæmpede for “retten” til friblødning.

  Det var med andre ord nogle amerikanske, antifeministisk drengerøve, der for alvor satte fart i debatten om friblødning; det har hjemmesiden Knowyourmeme.com dokumenteret i detaljer.

  Formålet var at gøre feministerne og feminismen til grin, og det lykkedes…

  knowyourmeme.com /memes /free-bleeding (Fjern mellemrummene)

 24. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Uddrag fra “4chan is trying to make ‘free bleeding’ the latest Twitter trend” af Fernando Alfonso III — Feb 1, 2014:

  “How’s 4chan’s mission to dismantle modern-day feminism going? Terribly. That’s to be expected when a group of teenage boys, with no understanding of the movement they’re criticizing, launch a couple silly hashtag trends.

  But they’re having fun.

  As part of its month-long vendetta, 4chan’s prank-loving community /b/ is trying to convince women that feminine hygiene products are a form of oppression and they should not be used.

  It’s called Operation Freebleeding, a “new radical feminist movement.” The goal is to manufacture enough fake social media outrage over the use of sanitary pads that news organizations and feminists fall for it. ”

  “As was the case with two other feminist-related pranks this month, /b/ has created dozens of dummy Twitter and Facebook profiles to disseminate out-of-context photos and shoddy Photoshopped images of women menstruating down their legs.

  One of the photos /b/ has used (the third one down) is by photographer Emma Arvida Bystrom. It’s part of a Vice photo series addressing our tendency to turn natural bodily processes into something shameful. ”

  “A day after launching the hoax, the hashtag #bikinibridge had been mentioned in more than 4,000 tweets. This new “trend” was mentioned in ABC News and the Sydney Morning Herald. Some publishers, like the New York Daily News, even appeared to take the bikini bridge seriously, calling it something that “will likely do real damage.”

  4chans kampagne, for retten til friblødning “did do real damage” for ligestillingskampen.

  Men kun fordi nogle dybt naive, men meget aggressive feminister hoppede på den ondskabsfulde og ulækre joke, og gjorde den til deres mærkesag…

 25. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Naturligvis Jacob..”Friblødning” mv. er sådant set blot noget borgerligt mandligt ævl, som skal bruges til at øge uligheden kvinder og mænd imellem i Danmark..Og den er faktisk steget lønmæssigt siden den nye regering er kommet til har HK undersøgelser vist.

 26. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Den er god med dig, Søren…

 27. Af Anja Thorsen

  -

  Morsom læsning. Det er ok at der er mænd der er bange for feminismebegrbet. Det der er dumt er deres forsøg på at fortælle at det er de ikke…bare det dog hed noget andet, så var det meget bedre…For feminister ville være helt anderledes og meget mindre skræmmende hvis de hed kønsmodernister….det er da klart…så ville de ikke være pladderhumanister ( Morsomt at et nazistisk begreb i den grad bruges af danske debatører i dag…siger det noget om dem at de kalder andre det ord….? )eller ligestillingsfanatikere….hvad er det i øvrigt? Nogen der er helt vilde med ligestilling, ja fy for den da…ud med dem 🙂

  I forbindelse med emner som friblødning og uhæmmet hårvækst, som jo egentlig handler om personlige præferencer, er jeg ofte lost i forhold til hvorfor så mange mænd overhovedet blander sig ….jeg sidder da ikke og kauserer over mænds hårvækst på ryggen eller deres drypvaner i de nedre regioner……og jeg ser ikke mange kvinder blogge om disse emner…..

  Hvorfor Jacob mener at kvinders private hårvækst eller måde at afholde generne forbundet med månedlige blødninger er et emne der er interessant, eller et emne der definerer kvindekamp og feminisme, står hen i tågerne.
  Hvis man vil opfattes som et nogenlunde intelligent menneske må det vel være mindste krav at man sætter sig ind i tingene.
  Hvis man kommer til at tænke på friblødning når man hører ordet feminisme, skulle man måske sætte sig ned og undersøge begrebet….istedet for at komme med ønsker om at en verdensomspændende nødvendig bevægelse skifter navn fordi man personligt har det svært med det…

 28. Af Lisbeth Sørensen

  -

  AF SØREN VON MARX SØRENSEN – 12. JANUAR 2017 10:34

  Enig, dog ikke det sprog jeg selv ville have brugt,men…

  “Men kun fordi nogle dybt naive, men meget aggressive feminister hoppede på den ondskabsfulde og ulækre joke, og gjorde den til deres mærkesag…”

  Schmidtrasmmusen, Beskylder du nu Engelschmidt for at være en meget aggressiv og dyb naiv feminist?
  Du bliver nok nødt til at læse hele indlægget, og ikke blot de første to linier.
  🙂

  Alle ordentlige mænd er naturligvis feminist, da dette blot drejer sig om lige rettigheder..Men mænd er naturligvis snart det svage køn. Kvinder får flere højere uddannelser, de forlanger mindre i løn over for den borgerlige ejere, kritisere mindre, er mere medgørlige. Og derudover er fremtidens højteknologiske samfund gearet til feminine dyder, hvor de vil klare sig bedst..Så snart -højst lo år- snakker vi om manderettigheder mest, og behovet for at få dem udvidet og inkluderet på arbejdsmarkedet.

 29. Af Søren V Marx Sørensen

  -

  Interessant at Lisbeth Sørensen nu udtaler på alle mændes vegne.

  Hens kønsforvirring må være totalt set der. Monstro hen i virkliheden diskuttere med sit alter alias.

 30. Af Helge Nørager

  -

  I denne kønsforvirrede verden, betyder ord underlige ting.
  Tøsedreng, er vel et kommende fy ord. Da det helt klart har en negativ holdning til kvinder og de mænd, som ordet bruges om.
  Skarnsknægt, må vel også siges at være forbudt da det er nedladende overfor mænd.
  Jeg er sikker på at de kloge læsere også har andre eksempler, på ord, som kan gestarte en kønsdebat.
  Men som udgangs punkt, er det min beskedne holdning, at lige løn for lige arbejde.
  Er det bedste sted at starte, da det er et meget kønsneutralt krav, som sikkert vil kunne finde opbakning i befolkning.

 31. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Interessant at Lisbeth Sørensen nu udtaler på alle mændes vegne.”

  Os kvinder må gøre det, når nu SVMS ikke er i stand til det….

  “mænds” hedder det! Eller “kvinders”?

  “Hvorfor Jacob mener at kvinders private hårvækst eller måde at afholde generne forbundet med månedlige blødninger er et emne der er interessant, eller et emne der definerer kvindekamp og feminisme, står hen i tågerne.”

  Blot en hån mod kvinder, som normalt af borgerlige mænd, for at pacificere “truslen” fra kvinder og få dem retur til gryderne, børnepasning og hjemmets vedligeholdelse kun. Uden tvivl er mange mænd blevet frataget jobs pga. af kvinders fremmarch på jobmarkedet..Og alle undersøgelser viser at de er fremtiden i det industrialiserede samfund som arbejdere. Er mindre kritiske, forlanger mindre i løn, mere medgørlige end mænd. Og lad os ikke glemme at i dag er de bedre uddannet. En tendens som uden tvivl fortsætter i fremtiden også.

  En kort artikel om hvorfor kvinde også er fremtidens ledelse i den moderne verden “The big ones, when it comes to leadership, are expressiveness (communication skills), long-term thinking, loyalty, flexibility and patience. According to the 64,000 people we surveyed, women also excel at collaboration and empathy. This all suggests that women can be better at relating to customers, communities, teammates and other stakeholders in a business.” …http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/the-future-of-work/how-women-will-rule-the-workplace/article11861929/

 32. Af Konrad Pedersen

  -

  Til Jakob Engel-Schmidt

  Fint og relevant indlæg. “Kønsmodernist” ja, det begreb var ikke dumt forslag. Helt “hen” i vejret er det ikke. Det er i hvert fald et dejligt, befriende frisk udtryk.

  Begrebet “kønsdemokrat” eller “kønsegalitær” var ellers mine bud, men “kønsmodernist” ligger godt i munden…

  Uanset hvad – så er har Engel-Schmidt ret i, at “Feminisme”er blevet et belastet begreb, og når der tales om kønnenes ligestilling, er det typisk med et afsæt i en forståelse/oplevelse af kvinden som offer og at feminisme er en revanchistisk tilgang, hvor kvindechauvinisme ikke retfærdiggøres af historisk mandschauvinisme. Nej, kvinder er ikke ofre. Ikke nu om dage. De er bevidste aktører: Se blot på opdriften i skilsmisse og singlekultur. Det går jo godt . Sågar modne kvinder kan ligefrem blive mere fysisk sunde af et samlivsophør. Det er da forrygende!. Friheden er vundet. Og tillykke med det. Ligestilling betyder vel netop en “lige stilling”, at man som køn stilles lige, og at såvel mænd som kvinder kan være udfordret på samme måde men på forskellige livsområder. Bla. den vinkel har manglet i 50 års kønsdebat i DK.

Kommentarer er lukket.